Skip to content

Videod

Arheoloogi pilguga Eesti muinasaja lõpu rõivastusest – kuula ja vaata videoloengut siit.

Estonian 12th–13th century clothing based on archaeology – a lecture in Estonian is here.

12.-13. sajandi matused. Joonis J. Ratas.

 

“Kulda ja karda” muinasaja lõpust

Õppevideos tutvustab Astri Kaljus üksikasjalikult, kuidas valmib spiraaltorukestest silmusnelinurk. Muster põhineb ühel 12. sajandi lõppu dateeritud Saaremaa leiul. Mustriskeemi ja vajaminevate vahendite loetelu saada alla laadida siit.

‘Golden’ glitter from the past

In the video, Astri Kaljus shows thoroughly, how to make a looped square decoration of spiral tubes. The tutorial is based on a find from Saaremaa Island dated to the end of the 12th century. The video is only in Estonian, but you can download the pattern scheme here.

 

Kivisse raiutud: Saaremaa Pöide ja Karja skulptuuride rõivastuse analüüs

25. novembril pidasime ettekande Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Keskaja keskuse seminaril. Loeng tutvustas Saaremaa Karja ja Pöide kirikutes olevate skulptuuride rõivastuse analüüsi. Seminari salvestist on võimalik siin kõikidel huvilistel kuulata.

On November 25, we gave a presentation at the Medieval Centre of Institute of Humanities (Tallinn University). The lecture introduced the recent analysis of the clothing of the sculptures in the Saaremaa Karja and Pöide churches. The recording of the seminar can be listened to here; unfortunately, it is only in Estonian.

 

Kas tahad proovida, kuidas kootakse kõladega keskaegset mustrit?

Keskaegne kõlapael Siksäläst – õppevideo

Õppevideos näitab Astri Kaljus, kuidas tema Siksälä 13.–14. sajandi matusest leitud paela koob. Video on ligi ühe tunni pikkune, aga sa saad seda vaadata ja kaasa teha täpselt sellises tempos, nagu sulle sobib. Paela mustri ja kõlade rakendamise skeemi saad alla laadida siit.


In the video, Astri Kaljus shows how she weaves the 13th–14th tablet-woven band found in the Siksälä cemetery. The video is only in Estonian, but you can download the band’s pattern scheme here.

 

Keskaegne või varauusaegne tuttidega pael Pärnust

Seekord näitab Astri Kaljus, kuidas saab põimida endale värviliste tuttidega paela ühe keskaegse või varauusaegse Pärnu leiu järgi. Videos tutvustab Astri kahte võtet, mis visuaalselt annavad sarnase tulemuse. Video on ligi 40 minutit pikk. Paelte põimimise skeemid saab alla laadida siit.

Medieval or early modern tasselled braid from Pärnu

This time Astri Kaljus shows how you can make a braid with coloured tassels following the example of one medieval or early modern Pärnu find in the video tutorial. She introduces two techniques, which visually give a similar result. The video is approximately 40 minutes long. The video is only in Estonian, but you can download the braiding schemes here.

 

 

 

ESILEHELE

FRONT PAGE