Skip to content

Tuttidega tahuline pael Pärnust

PäMU 14489 / A 2507. Foto J. Ratas

Blogi videote alt leiad uue õpetuse. Seekord näitab Astri Kaljus, kuidas teha endale samasugune värviliste tuttidega pael nagu leiti ühest keskaega või varauusaega dateeritud prügikihist Pärnu Uuelt tänavalt. Arheoloogilised kaevamised toimusid seal 1991. aastal Aldur Vungi juhatamisel ja arvatake, et piirkonnas elasid keskajal käsitöölised. Kokku avastasid arheoloogid sealt ligikaudu 270 erinevat katket, mis moodustavad Pärnu suurima arheoloogiliste tekstiilide kogu. Pärnu Muuseumis säilitatavate fragmentide hulgas on ka mitmeid suhteliselt hästi säilinud rõivajäänuseid. Tuttidega tahulist paela võidi minevikus samuti rõivaaksessuaarina kasutada.

Kaevamiste kohta loe rohkem: Vunk, A. Excavations in the New-Pernau quarter of artisans. – Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43 (1):1994. Tallinn, 60–67.

Tasselled square braid from Pärnu

Foto J. Ratas

You can find a new tutorial under the videos. Astri Kaljus shows how to make similar coloured tasselled ribbon as found in a waste deposit dated to the Middle Ages or Early Modern Period in Pärnu Uus Street. Archaeological excavations took place there in 1991 under Aldur Vunk. He suggests that probably artisans lived in the area in the Middle Ages. Archaeologists unearthed approximately 270 textile fragments there, which form the most extensive collection of such finds in Pärnu. These fragments are preserved in the Pärnu Museum and the collection contains also several relatively well-preserved clothing remains. In the past, the tasselled braid could also be used as a clothing accessory.

More about the excavations: Vunk, A. Excavations in the New-Pernau quarter of artisans. – Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 43 (1):1994. Tallinn, 60–67.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *