Skip to content

Miks silmusnelinurk? Why a looped square?

Miks silmusnelinurk?

Mille järgi on tehtud silmusnelinurk Facebook’i profiilipildil, mis on ühtlasi ka projekti logoks?

Valjala muster. Foto J. Ratas.

Kujundi aluseks on spiraaltorudest tilluke muster Valjala kiriku juures asunud keskaja alguse kalmistult. Leid avastati 13. sajandil maetud naise kolju juurest. Millist rõivaeset see kaunistas, pole kahjuks võimalik enam öelda. Kuna otsisime tunnusmärki just rõivastuse uurimisega seotud projektile, siis lasime silme eest läbi kõik teemakohased Eesti arheoloogilised leiud, mis meelde tulid. Miks just Valjala katke? Ausalt öeldes – see lihtsalt meeldis!

Lihtsa silmusnelinurka meenutava kujundi juures võlus ajatu lihtsus ja ilu. Kui mustrimaailm kaldub olema pigem igast küljest sümmeetriline, siis sellel motiivil on erineva pikkusega spiraaltorude kasutamise tõttu väljavenitatud vorm. Valjala mustrile täpset vastet samalaadsete arheoloogiliste leidude hulgas pole. Keerulisema ülesehitusega spiraaltorudest mustreid, mida võiks ehk pidada silmusnelinurga tuletiseks, on leitud seevastu mitmelt poolt. Tillukestest spiraalikestest mustreid kahe aasaga nurkades on teada näiteks Saaremaa 13. sajandi matustest ja Lõhavere 13. sajandi alguse käsitöövakast. Ka Soomest on teada üks näide. Lihtsat silmusnelinurka kasutati ka ehete ornamendis, näiteks 12.–13. sajandi rinnalehtedel.

Mustrikatke 13. sajandi alguse Lõhavere vakast. Foto J. Ratas.

Kukruse 13. sajandi alguse matusest leitud rinnaleht. Foto R. Rammo.

 

 

Silmusnelinurk on laialt levinud universaalne sümbol, mida on kasutatud aastatuhandeid maailma eri paigus ja kultuurides. Teadagi on sellistel levinud sümbolitele omistatud erinevaid tähendusi. Kõige üldisemalt võib silmusnelinurka seostada kas kaitsemaagia ja hea õnne kindlustamisega. Silmusnelinurka võib vaadelda ka ühe ristimotiivi variatsioonina ja seetõttu on Eestist leitud 12.–13. sajandi alguse rinnalehtedel silmusnelinurka seostatud kristluse ja vastava pildikeele levikuga. Mida mõeldi spiraaltorusid niiviisi kokku põimides ja rõivastel kandes 13. sajandi Valjalas, pole võimalik kindlaks teha.

 

 

Why a looped square?

What is the basis for the image in the Facebook profile picture, which is also the project logo? The image is based on a tiny decoration of spiral tubes from a 13th century grave near Valjala Church on the island of Saaremaa. The find was discovered near the skull of a woman. Unfortunately, it is no longer possible to say what kind of garment it decorated.

As we were looking for a symbol for a project related to clothing research, we thought about all the relevant Estonian archaeological finds that came to mind. Why did we choose Valjala? Honestly – we just liked it! The simple design is timeless and elegant. While the ancient patterns tend to be symmetrical, this motif has an elongated shape due to spiral tubes of different lengths. There is no exact match for the Valjala ornament among similar archaeological finds. However, decorations of spiral tubes with a more complex structure, which could be considered as the loop square derivatives, have been found in several sites. For example, from the 13th-century funerals from Saaremaa and the craft box of Lõhavere tiny decorations with double loops in the corners have been discovered. At least one example is also known from Finland. A simple loop square was also relatively often used to decorate 12th-13th century ornaments, for example, round sheet pendants made of silver alloys.

The looped square is a widespread universal symbol that has been used for thousands of years in different parts and cultures around the world. Such widespread symbols have different meanings – most generally, the looped square can be associated with protective magic and ensuring good luck. The looped square can also be considered as a variation of the cross. Therefore, in the 12th–13th century Estonia it may be associated with Christianity and the spread of the corresponding iconography. Nevertheless, it is impossible to determine what did the inhabitants of 13th century Valjala mean by making a looped square of spiral tubes and wearing it on their clothes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *