Skip to content

Blogist

Blogi “Vana aja rõivas” kajastab Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi toetatud projekti “Rõivastus ja enesemääratlus Eesti alal 11.-16. sajandil” mõtteid, tegevusi ja tulemusi.

Projekt uurib muinas- ja keskaegset (11.–16. sajandi) rõivastust Eesti alal peamiselt arheoloogiliste, aga ka kirjalike ja etnograafiliste allikate põhjal. Kuidas käisid inimesed riides umbes 1000 või 500 aastat tagasi? Keskne küsimus on seotud rõivaste kommunikatiivsel aspektiga. Kuidas kajastusid väljanägemises sotsiaalne identiteet, rühmakuuluvus ja geograafiline päritolu? Kuidas muutus eneseväljendus käsitletava pika perioodi kestel? Kuna terviklikku rõivastuse ajalugu on võimatu taastada, siis keskendutakse paremini jälgitavatele tunnustele – näiteks materjalid, värvisümboolika, aksessuaarid – ja nende kombinatsioonidele.

Kontakt: Riina Rammo, kaasprofessor, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Tartu Ülikool

riina.rammo@ut.ee

 

Blog ‘Clothing in the past’ mediates thoughts, activities, and results of the project ‘Clothing and self-identity in the 11th–16th centuries in Estonian territory’ funded by Postimees Fond research grant.

The project studies prehistoric and medieval (11th–16th c) clothing in Estonian territory based primarily on archaeological but also on written and ethnographic sources. What did people wear 500 to 1,000 years ago? The focus of the project is on the communicative aspect of clothing practices. How were social identity, group affiliation, and geographical origin expressed in costume? How did self-expression change over this long period? Since it is impossible to uncover a detailed clothing history, the focus is on combinations of more easily observable features such as materials, colour symbolism, and accessories.

Contact: Riina Rammo, Associate Professor, Department of Archaeology, Institute of History and Archaeology, Faculty of Arts and Humanities, University of Tartu, Estonia

riina.rammo@ut.ee

ESILEHELE

FRONT PAGE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *